Servicebegäran för konsumenter


Det servicebegäran är avsett for personer som bor i Sverige. Om du bor i Finland, vanligen fyll i vår landspecifika servicebegäran.

Varför ber vi dig att skicka en servicebegäran innan du kan skicka in din enhet för reparation?

I många fall kan vi hjälpa dig utan att du ens behöver skicka in din Polar-enhet.

  • Om vi kan se att problemet kan lösas genom en programvaruuppdatering eller med hjälp av felsökning kontaktar vår kundtjänst dig och vägleder dig genom de nödvändiga stegen för att lösa problemet.

  • I vissa fall kan vi skicka en ny reservdel eller en ersättningsprodukt utan att du behöver skicka in din Polar-enhet.

  • Om vi, utifrån din problembeskrivning, drar slutsatsen att enheten bör skickas in för reparation skickar vi en returfraktsedel via e-post som du kan skriva ut och fästa på paketet. När du gjort det kan du skicka paketet till oss utan kostnad. Om reparationen inte täcks av garantin tillkommer fraktavgiften på slutfakturan.

  • Om enheten inte längre omfattas av garantin ger vi dig en kostnadsberäkning innan vi reparerar den.
Se till att problembeskrivningen är så exakt som möjligt, eftersom det hjälper oss att hjälpa dig bättre. Det är också bra om du kan bifoga ett foto.


Den här servicen är endast avsedd för konsumenter. Vi ber Polar-återförsäljare och auktoriserade serviceverkstäder att använda registreringstjänsten för återförsäljare online.