Serviceregistreringyes|Credit card (not valid number)Please validate the card before continuing.Please fill in all of the card details.
Trinn 1:
Kontaktinformasjon
Trinn 2:
Produkter
Trinn 3:
Bekreft

Felt merket med * må fylles ut.
E-post er nødvendig for å få oppdatering på servicestatus.
Mobilnummer (8 siffer) er nødvendig for å få varsling når produktet kan hentes hos lokalt postkontor eller post-i-butikk.

VIKTIG:
  • Du må ha tilgang til printer ved slutten av registreringen for utskrift av serviceregistrering som skal legges ved innsendelsen.
  • Du må legge ved kopi av kjøpskvittering hvis du ønsker at saken skal vurderes i forhold til garanti.

Returadresse
Fornavn *
Etternavn *
Gateadresse *
Postnummer *
Poststed *
E-post *
Bekreft e-post *
Mobil-
telefonnummer *

Neste side>>