PENO1 yes

Serviceregistrering


yes|Credit card (not valid number)Please validate the card before continuing.Please fill in all of the card details.

Trinn 1:
Kontaktinformasjon
Trinn 2:
Produkter
Trinn 3:
Bekreft

Vennligst registrer Polarproduktet(ene) du skal sende inn for service.

Vennligst registrer bare de delene du sender inn. For eksempel: Hvis du bare sender inn klokka, ikke registrer de andre delene som du velger å ikke sende inn. Maksimalt antall deler du kan registere er fire.

For å se vår serviceprisliste, vennligst besøk linken her.
Produkt: 1: Serienummer * (?)

Produkt: 1: Device ID (?)

Produkt: 1: Name


Produkt: 2: Serienummer

Produkt: 2: Device ID

Produkt: 2: Name

Produkt: 3: Serienummer

Produkt: 3: Device ID

Produkt: 3: Name

Produkt: 4: Serienummer

Produkt: 4: Device ID

Produkt: 4: Name
Beskrivelse av problemet:
Neste side>>Help